آخرین فعالیت های تعاونی هنرمندان جوان

تعاونی هنرمندان جوان

هنر مندان هستند، پس ما هستیم که با تشکیل جامعه بزرگ هنرمندان

بر ایده های خلاقانه، نوآورانه و تاثیر گذارشان جامه عمل بپوشانیم.

دیدگاه بزرگان در مورد هنرمندان جوان:

استقلال کاری و فکری هنرمندان جوان و نخبه باید حفظ شود، این بار نخبگان ایران یعنی جوانان لایقی که هر کدام در جعبه ابزار فرهنگی خودشان چندین و چند لیاقت‌نامه فوق‌العاده هستند، دست برادری به یکدیگر داده‌اند تا گره‌های کور محتوم فردا را باز کنند. امیدواریم که موسسات و وزارتخانه‌ها هم به حمایت از این جوانان بپردازند.

استاد محمد علی معلم دامغانی رییس وقت فرهنگستان هنر

باید هنر به عنوان رساترین زبان برای انتقال ایده های شریف مورد توجه باشد  و تشویق هنرمندان  متعهد جامعه ونیز پرورش هنرمند یک اقدام اساسی تلقی گردد

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

چشم انداز:
حضور فعال و جريان‌ساز در حوزه هنر و حرکت در مسیر جذب و پرورش هنرمندان ماندگار در راستای توليد آثار ارزشمند در قالب بزرگترین هلدینگ اقتصادی هنرمندان کشور با محوریت فرهنگ اقتصادمحور تا تاریخ 1404.

1- هنرمندان عضو تعاونی

15000 هنرمند در بانک اطلاعاتی تعاونی هنرمندان جهت استفاده از خدمات تعاونی ثبت نام کرده اند که تنها 30% از اهداف پیش بینی شده سال 1399 می باشد.

2- برنامه ریزی

0

3- اجرا کردن

0

4- پروژه های

انجام شده

31 پروژه از تاسیس تعاونی تاکنون انجام شده است که تنها 60% از اهداف پیش بینی شده تعاونی در برنامه 10 ساله خود را محقق ساخته است.

5- پروژه های

در دست اقدام

5 پروژه از 8 پروژه مصوب شده تعاونی در دست اقدام می باشد که 62% از اهداف و برنامه های مشخص شده خود را محقق ساخته است.

بانک جامع اطلاعات هنرمندان ایران

اولین و بزرگترین جامعه مجازی هنرمندان کشور

شروع کنید!